Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic

  SPB  
    -home  
    -o nas  
    -dokumenty  
    -informacje  
    -archiwum  
    -kontakt  
     
  Bratoszewice  
    -historia
    -pałac
  -kościół  
     
  Inne  
    -książka  
     
     
     
     
       
       
 
   
       

 
O nas
Celem działalności Stowarzyszenia jest:
  • propagowanie współpracy i wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia;
  • podejmowania działań integrujących członków poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską oraz inną, sprzyjającą realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi miejscowej społeczności oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które takie działania podejmą.

Członkowie-założyciele:

siedzą (od lewej):

Alicja Król-Kamińska, Krystyna Skalska, Iwona Jagiełło, Ryszard Pietrzak, Barbara Antczak-Sadowska, Jadwiga Makowska, Dominika Drzewiecka

stoją (od lewej):

Damian Drzewiecki, Henryk Skalski, Wojciech Tomczak, Zbigniew Tałajko, Karol Śliwkiewicz, Czesław Jaskuła, Andrzej Gawrysiak, Krzysztof Gawrysiak, Mirosław Boncela
 
NAJWAŻNIEJSZE POLA DZIAŁAŃ:
  • Kultura i sztuka - Ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej, podtrzymywanie tradycji narodowych, regionalnych, kulturowych.

  • Sport, turystyka, rekreacja, hobby - Organizowanie imprez turystycznych i rekreacyjnych, prowadzenie obiektów służących turystyce lub rekreacji.

  • Edukacja i wychowanie - działania o charakterze edukacyjnym lub wychowawczym.

  • Ochrona zdrowia - Promocja zdrowia, profilaktyka i edukacja zdrowotna, krwiodawstwo.

  • Pomoc społeczna - Pomoc osobom uzależnionym lub ich bliskim, profilaktyka uzależnień.

  • Ochrona środowiska - Szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, promocja idei rozwoju zrównoważonego.

  • Rozwój lokalny - samopomoc sąsiedzka, rozwój lokalnej infrastruktury technicznej-drogi, transport, wodociągi, telefonizacja, upowszechnianie dostępu do internetu etc.

 

Zarząd SPB:

Damian Drzewiecki - Prezes Zarządu d.drzewiecki@wp.pl

Andrzej Gawrysiak - Wiceprezes Zarządu

Jadwiga Sasin - Sekretarz 

Krystyna Boncela - Skarbnik

Krystyna Skalska - Członek Zarządu

Jarosław Pach - Członek Zarządu

Wojciech Tomczak - Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Wosińska - Przewodniczący 

Bożena Skowrońska-Roszczypała - Wiceprzewodnicząca

Małgorzata Chmurska - Członek

 

Skład Osobowy:

Stowarzyszenie tworzy 44 członków.

 
 

Przydatne linki

www.strykow.pl

www.pajacyk.pl

www.polskieserce.pl

www.bratoszewice2.republika.pl

http://www.bratoszewice.osp.org.pl

©Copyright SPB