Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic

  SPB  
    -home  
    -o nas  
    -dokumenty  
    -informacje  
    -archiwum  
    -kontakt  
     
  Bratoszewice  
    -historia
    -pałac
  -kościół  
     
  Inne  
    -książka  
     
     
     
     
       
       
 
   
       

 
Zabytki w Bratoszewicach - kościół

Bratoszewice, gniazdo rodzinne Bratoszewskich herbu Prawdzic, którzy mieli je w posiadaniu w XIII wieku. W wieku XV przeszły na własność Gosłupskich herbu Sulima, dzięki którym wyniesione zostały do rangi miasta. W roku 1655 zrabowane i spalone przez Szwedów utraciły też prawa miejskie po tym spaleniu. Ostatnio właścicielami Bratoszewic byli Rzewuscy, którzy dla siebie wystawili wspaniały pałac. Obecnie mieści się w nim szkoła rolnicza.

Parafia erygowana w 1525 roku przez abpa gnieźnieńskiego Jana Łaskiego herbu Korab. Kościół nie istniejący Św. Piotra i Pawła, wystawiony z drzewa w pocz. XV wieku z fundacji Gosłupskich spalony przez Szwedów w roku 1655. Kościół obecny Św. Augustyna, murowany, wybudowany w stylu romańskim w końcu XV wieku, obrabowany i spalony przez Szwedów, wkrótce odbudowany w 1696 roku. Budowla jest ceglana, nie tynkowana i robi surowe wrażenie dawnych wieków. Kościół zniszczony i zrabowany podlegał w ciągu wieków odbudowom, dobudowom i przeróbkom. Ostatniej przebudowy dokonał w latach 1898-1901 ówczesny proboszcz ks. Antoni Zakrzewski. Dobudował dwie kaplice boczne i kruchtę, przez co kościół dotychczas jednonawowy otrzymał kształt krzyża. Najpiękniejszą częścią starej budowy jest absyda (półkolista wnęka prezbiterium). Przy ostatniej przebudowie w 1898 - 1901podwyższono mury, płaski sufit nawy zmieniono na sklepienie gotyckie, dach gontowy zastąpiono dachówką. Gont ocalał jedynie nad prezbiterium. Powstał kościół w stylu późnogotyckim. Najciekawszymi zabytkami wnętrza są: dwa ołtarze boczne późnobarokowe z XVIII wieku z obrazami Św. Jana Chrzciciela i M.B. z Dzieciątkiem. Obraz Św. Augustyna pochodzący z XVIII wieku, neogotyckie stalle, przy których boki i drzwiczki są z początku XVI wieku, odnawiane w 1952 roku. Pod chórem są wmurowane trzy płyty nagrobne z marmuru, renesansowe: Zofii Bratoszewskiej (+1605r.), Doroty z Orłowskich Bratoszewskiej (+1606r.) i zatarta z herbem Gryf. Ornat z bokami ze złotolitego pasa polskiego z XVIII wieku i drugi z bokami z tegoż wieku. 

Dzwonnica drewniana z XVIII wieku. Plebania zbudowana w 1905 roku W podwórzu zabytkowy drewniany spichlerz z XVIII wieku. Ważniejsze prace wykonywane staraniem ostatnich proboszczów po przebudowie Kościoła w latach 1898 - 1901 przez ks. Antoniego Zakrzewskiego. Ks. Piotr Nowacki w latach 1903 - 1924 buduje plebanię murowaną, krytą dachówką i budynki gospodarcze pod słomą. Ks. Wacław Breitenwald w latach 1924 - 1928 maluje polichromią kościół. Ks. Leon Dębicki w latach 1934 - 1947 buduje nową wieżyczkę, zakłada instalację elektryczną w kościele i remontuje organistówkę. Ks. Wacław Popławski w latach 1951 - 1958 powiększa cmentarz grzebalny i otacza go murem. Ks. Antoni Ostrowski w latach 1958 - 1966 remontuje organy, przekłada część dachówki na głównej nawie, wzmacnia fundamenty kościoła, remontuje dzwonnicę i rozpoczyna malowanie kościoła. Ks. mgr Henryk Natkański od 1966 roku przeprowadza kapitalny remont całego kościoła. Na zewnątrz: wzmacnia zniszczone wiekami mury, uzupełniając ubytki nową cegłą. Odnawia kościół przez wzmocnienie cokołu i założenie betonu przy murach. Remontuje cały dach kościoła przekładając dachówkę i zakładając nowe rynny. Wewnątrz kościoła: przebudowywuje kruchtę i wejście na chór, kończy malowanie, zakłada aparaturę nagłośnieniową, ogrzewanie, złocenie ołtarzy. wszystkie nowe ławki, nowy ołtarz soborowy, katafalk z lichtarzami, nowe ornaty i bieliznę. Przed kościołem porządkuje pałac przyległy, urządzając nowe drogi, parkingi i trawniki. Na cmentarzu grzebalnym usuwa od lat istniejące zarośla, konserwuje groby zasłużonych. Przebudowywuje i unowocześnia plebanię, przez założenie nowych okien, tarasu, werandy, pietra, nowego dachu z blachy, nowej instalacji elektrycznej, kanalizacji, wodociągów, centralnego ogrzewania, otynkowanie i pomalowanie oraz ogrodzenie zabudowań. w 1969 roku odbudowuje po spaleniu zabytkowy spichlerz w podwórzu plebani, urządzając w nim salkę katechetyczną. remontuje organistówkę. Porządkuje ogród parafialny. Od 1975 na miejsce starych budynków gospodarskich krytych słomą powstaje nowy obszerny budynek mieszczący w sobie oprócz pomieszczeń gospodarskich garaże, sale katechetyczne i kaplicę pogrzebową.

 

 

 

 

 

 


 
 

Przydatne linki

www.strykow.pl

www.pajacyk.pl

www.polskieserce.pl

www.bratoszewice2.republika.pl

http://www.bratoszewice.osp.org.pl

©Copyright SPB